Hotel Delfin je pridobil znak GREEN KEY / ZELENI KLJUČ

Domov/Novice

Hotel Delfin je pridobil znak

GREEN KEY / ZELENI KLJUČ!

Priznanje nam je bilo podeljeno zaradi trajnostnih rešitev, ki so in bodo pripomogle k zmanjšanju ogljičnega odtisa hotela, skrbni porabi virov, zmanjšani količini odpadkov ter smotrni uporabi ekoloških in okolju prijaznih sredstev.
Okoljski znak Zeleni ključ predstavlja za nas predvsem zavezo k stalnim izboljšavam tudi v prihodnje, zato si bomo še naprej prizadevali za skrben in odgovoren odnos do okolja, v katerem živimo in delamo.