Zeleni ključ / Green key

Domov / Zeleni ključ

Okoljski znak »GREEN KEY/ ZELENI KLJUČ« je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji in pomeni zavezanost ponudnikov, v našem primeru celotnega kolektiva Hotela Delfin, da spoštujemo STROGE KRITERIJE, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE).

S pridobitvijo znaka smo tako pridobili priznanje za:
ODLIČNOST NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI in TRAJNOSTNEGA DELOVANJA.

Izjavljamo, da:
• bomo ravnali okolju prijazno na vseh področjih našega poslovanja,
• o pomenu trajnostne naravnanosti osveščamo naše obiskovalce, goste, prijatelje in sorodnike, ter
• nenehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in za učinkovito rabo električne ter toplotne energije.

Takšno ravnanje je predvsem in najprej koristno za naravno okolje. V večini primerov gre pri tovrstni skrbi za okolje za majhne ukrepe, ki za nikogar od nas ne pomenijo velikega napora ter odrekanja ugodju. Potrebna so le preprosta in komaj opazna dejanja. A če se jih lotimo vsi skupaj, lahko spremenimo svet na bolje in ga zanamcem pustimo takega, kot smo ga dobili od prednikov.
Zaradi navedenega se zaposleni z upoštevanjem usmeritev na »okoljskih iskricah« zavezujemo k odgovornemu ravnanju do okolja, k čemur nagovarjamo tudi vas, naše goste. Pomemben pogoj za pridobitev znaka Zeleni ključ je namreč prav osveščanje. Hvaležni bomo, če boste nasvete upoštevali in tako skupaj z nami prispevali k ohranitvi okolja.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.
Ekipa Hotela Delfin

Naše okoljske iskrice

Za vzdrževanje zadovoljive kakovosti življenja porabi človek v povprečju 80 litrov pitne vode na dan. V Sloveniji porabimo dnevno od 130 do 200 litrov pitne vode na člana gospodinjstva. Za samo eno splakovanje stranišča porabimo od 2 do 8 litrov čiste pitne vode, za kuhanje pa na dan povprečno slovensko gospodinjstvo porabi 6 litrov pitne vode.

PIJEMO VODO IZ PIPE!

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki se lahko pohvali z naravno pitno vodo, na območju celotne države, brez predhodne obdelave. Voda iz pipe je brezplačna in brez odpadne embalaže.

VESTNO LOČUJEMO ODPADKE

Smeti ločujemo skladno z navodili. Odpadke vselej odlagamo v ustrezne zabojnike in nikakor ne v naravo ali v odtoke.
Na vseh hodnikih so na voljo ločevalni koši za smeti, ki so označeni za ločeno zbiranje odpadkov, zato vas prosimo, da tudi odpadke iz sobe ločujete.

ZMANJŠUJEMO UPORABO PLASTIKE IN PAPIRJA

V Sloveniji smo v letu 2020 proizvedli povprečno 489 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Letno posameznik v Sloveniji porabi od 100 do 300 plastičnih vrečk, ki pa so v uporabi le od nekaj minut do ene ure. Na svetu proizvajamo vedno več plastike, od tega je 6,4 milijona ton pristane v okolju. Plastični delci pa vdirajo v naša in živalska telesa s čimer imajo negativen vpliv na kakovost našega zdravja. IZOGIBAMO SE UPORABI PLASTIČNIH IZDELKOV ZA ENKRATNO UPORABO. NA RECEPCIJI VAM PONUDJAMO MOŽNOST NAKUPA BOMBAŽNIH VREČK ZA VEČKRATNO UPORABO.

SKRBNO UGAŠAMO LUČI * ZMANJŠUJEMO OGLJIČNI ODTIS

Naš hotel ima kakovostno izolacijo in energetsko varčna okna. VRATA IN OKNA ZAPIRAMO. V poletnem času sobe zatemnjujemo z zavesami. S tem preprečujemo segrevanje prostorov. Prostore zjutraj in zvečer za kratek čas prezračimo. Ob odprtih oknih se klimatska naprava avtomatsko ugasne. S tem učinkovito zmanjšujemo ogljični odtis.

SKRBIMO ZA VARČNO UPORABO DETERGENTOV IN VODE PRI PRANJU

Hoteli po vsem svetu za pranje brisač in posteljnine, ki so bile uporabljene samo enkrat, vsak dan porabijo na tone detergentov in milijone litrov vode. Brisače menjujemo samo na željo gosta oz. če jih gostje pustijo na tleh.
POSTELJNINO IN BRISAČE ZATO ZAMENJAMO OB VSAKI MENJAVI GOSTOV OZIROMA 1x TEDENSKO OZIROMA SAMO V PRIMERU, DA TO IZRECNO ŽELIJO.

UŽIVAMO V LOKALNEM BOGASTVU NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

Naravna in kulturna dediščina sta v našem okolju izjemni – goste informiramo o okoliških naravnih znamenitostih ter kulturnem dogajanju! INFORMACIJE O ZNAMENITOSTIH, DOŽIVETJIH, GASTRONOMIJI IN OBIČAJIH GOSTJE LAHKO DOBIJO NA OGLASNI DESKI IN NA RECEPCIJI.

OKOLICO RAZISKUJEMO Z OKOLJU PRIJAZNIMI VRSTAMI MOBILNOSTI

Izola, kot celotna obala, je idealna za kolesarstvo ali sprehode. VSAK IZLET/OGLED, KI GA GOST OPRAVI S KOLESOM ALI PEŠ, NAMESTO Z AVTOMOBILOM, JE OKOLJU PRIJAZNO DEJANJE. Izposoja koles je za vse goste možna in deluje po sistemu »Kdor prej pride«. Informacije o možnostih izposoje ali najema koles dobite na recepciji.